PÄÄSIVU         TULEVAT NÄYTTELYT         MENNEET NÄYTTELYT        GALLERY          INFO          KUVIA

 

Esittelyssä taiteilija Elena Hopsu, jonka taidetta oli esillä 26.9.-23.10.2009 Galleria 4-kuudessa. Galleria 4-kuuden kautta voit tiedustella taiteilijan teoksia.

______________________________________________________________________________

 

 

TAITEILIJA

ELENA HOPSU

Taiteilija Elena Hopsun kiinnostus hengellisiin aiheisiin heräsi vuonna 2000, jolloin hän tuli uskoon. Siitä lähtien hengelliset aiheet ovat olleet hänelle erityisen läheiset ja kulkevat ns. punaisenalankana hänen tuotantonsa läpi.

Valittuja Raamatun aiheita Elena Hopsu käsittelee modernilla ja omaperäisellä tavalla käyttäen sekä laseeravia, että paksumpia värikerroksia.

Näyttelyn öljyvärimaalaukset ovat toteutettu selkeästi esittävällä tavalla, toiset taas muistuttavat abstraktia tekotapaa.

Pelkästään Armoistuin-näyttelyn teemanimi saa katsojan hiljentymään ja rauhoittumaan.

Taiteilija on omistanut näyttelynsä Jeesukselle Kristukselle, joka tuli hänen elämäänsä uskoontulon myöten antaen runsaasti maalaamisen aiheita. Töillään taiteilija haluaa ylistää Jumalaa ja antaa kunnian Herralle.

Elena Hopsu on työskennellyt muidenkin aiheiden parissa, ja hänen teoksiaan ovat nähtävissä kotisivuillaan: www.elenahopsu.com.

 

 

ARMOISTUIN (Room.3:23-25) /

MERCY SEAT (Romans 3:23-25)

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.”

 

IMMANUEL (Jumala on meidän kanssamme, Mat.1:23) /

EMMANUEL  (God with us, Matthew 1:23)

”Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel”, mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme`

 

VIISI LEIPÄÄ JA KAKSI KALAA (Mat.14:15-21) / FIVE LOAVES OF BREAD AND TWO FISH (Matthew 14:15-21)

”Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat: "Tämä paikka on autio, ja päivä on jo pitkälle kulunut; laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa".

Mutta Jeesus sanoi heille: "Ei heidän tarvitse mennä pois; antakaa te heille syödä". He sanoivat hänelle: "Meillä ei ole täällä muuta kuin viisi leipää ja kaksi kalaa". Mutta hän sanoi: "Tuokaa ne tänne minulle". Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.

Kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, kaksitoista täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin viisituhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia.

.

 

HYVÄ PAIMEN (Joh.10:11) /

GOOD SHEPHERD  (St. John 10:11)

”Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.”

 

VIINIPUU (Joh.15:5) /

THE VINE  (St. John 15:5)

”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.”

 

 

JUMALAN KARITSA (Joh.1:29) /

The LAMB of GOD  (St. John 1:29)

”Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin.”

 

Näyttelyn 'Armoistuin' muiden teosten nimet ja taustatiedot

IANKAIKKINEN ELÄMÄ (1 Joh. 5 : 20) / ETERNAL LIFE (1 John 5 : 20)

”- - - Hän (Jeesus Kristus) on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä”

VAPAHTAJA (1 Joh.4:14) / SAVIOUR (1 John 4:14)

”Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi.”

KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA (Ilm. 19:16)

KING OF KINGS, and LORD of LORDS (Revelation 19:16)

”Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: ”Kuningasten Kuningas ja herrain Herra”

EI HÄN OLE TÄÄLLÄ. HÄN ON YLÖSNOUSSUT (Matteus 28:2-7)

HE IS NOT HERE. HE IS RISEN FROM the DEAD (St. Matthew 28:2-7)

Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: ”Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niinkuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut.”

 

KIRJOITETTU ON (Matt.4:4) / IT IS WRITTEN (St. Matthew 4:4)

Mutta hän (Jeesus) vastasi ja sanoi: ”Kirjoitettu on: `Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee`”.

OVI (Joh.10:9) / THE DOOR (St.Joh. 10:9)

”Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen”.

YLKÄ (Matt. 25:10) / THE BRIDEGROOM (St. Matthew 25:10)

”Mutta heidän lähdettyään ostamaan (öljyä) ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.”

TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ  (Joh. 14:6) / The WAY, the TRUTH and the LIFE (St. John 14:6)

”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”.

YLIMMÄINEN PAPPI (Hepr. 7:24-28) / HIGH PRIEST (Hebrews 7:24-28)

”Mutta tällä (Jeesuksella Kristuksella) on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut...”

Armoistuin sarjan teokseen kuuluvia muita teoksia on kaksi:

EHTOOLLINEN (Matt 26:26-28) / HOLY COMMUNION (St. Matthew 26:26-28)

Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki;

sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

LUNASTUS (Gal. 3:13) / REDEMPTION (Gal. 3:13)

Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -

 

   takaisin                                                                                                           © Galleria 4kuus

 

      PÄÄSIVU         TULEVAT NÄYTTELYT         MENNEET NÄYTTELYT          GALLERY         INFO          KUVIA